An ninh - quốc phòng

Huyện Thường Tín tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2023

Ngày 12,13/9/2023, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thường Tín đã tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

Dự, chỉ đạo có đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đài tá Đào Văn Nhận – Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu Trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổng đạo diễn Diễn tập Khu vực phòng thủ Thành phố.

Hội nghị của Huyện ủy trong khung diễn tập

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thường Tín năm 2023 được thực hiện theo 4 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện và 17 nội dung.

Giai đoạn 1: Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ; chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng.

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ.

Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ, với xử trí tình huống trên sa bàn.

Giai đoạn 4: Thực binh bắn chiến đấu, với đề mục Đại đội bộ binh được tăng cường tiến công địch lâm thời phòng ngự.

Một số hình ảnh của cuộc diễn tập:

Phát biểu, Đài tá Đào Văn Nhận – Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu Trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổng đạo diễn Diễn tập Khu vực phòng thủ Thành phố nhấn manh: Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Thường Tín năm 2023 đã hoàn thành các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Đội ngũ khung tập đã thể hiện quyết tâm cao, tham gia tập luyện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và vận hành đúng nội dung kịch bản. Các lực lượng tham gia diễn tập đã chấp hành nghiêm các quy định, kỷ luật thao trường, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm an toàn.

Thông qua diễn tập nhằm cụ thể hoá đường lối quân sự quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền, năng lực  tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể về công tác Quân sự - Quốc phòng - An ninh. Đồng thời bồi dưỡng và nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, LLVT và nhân dân; bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ của huyện.

Xuân Tiến - Tô Quý