An ninh - quốc phòng

Thường Tín khai mạc huấn luyện chiến đấu Dân quân Phòng không, Pháo binh năm 2023

Sáng ngày 22/5/2023, Ban chỉ huy Quân sự huyện Thường Tín tổ chức Khai mạc huấn luyện chiến đấu Dân quân Phòng không, Pháo binh năm 2023. Qua lớp huấn luyện nhăm giúp các chiến sĩ dân quân nắm được nội dung giáo dục chính trị, pháp luật, chuyên ngành quân sự, làm cơ sở công tác tại địa phương cũng như phục vụ chiến đấu sau này.

Toàn cảnh lớp khai mạc

Lực lượng tham gia huấn luyện chiến đấu Dân quân Phòng không, Pháo binh năm 2023 có 138 đồng chí. Trong thời gian huấn luyện 12 ngày từ 22/5 đến 03/6/2023, các chiến sỹ dân quân Phòng không, Pháo binh được truyền đạt kiến thức về 3 nội dung.

Nội dung giáo dục chính trị - pháp luật: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước ta hiện nay….Cập nhật nội dung mới .

Huấn luyện quân sự: Quân sự chung gồm: điều lệnh đội ngũ, bắn súng bài 1, Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.

Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện phát biểu khai mạc

 Huấn luyện chuyên ngành Phòng không gồm: những vấn đề chung; huấn luyện chuyên ngành kỹ thuật, công sự, ngụy trang súng máy phòng không, chiến thuật và kiểm tra bắn đạn thật. Huấn luyện chuyên ngành Pháo binh gồm huấn luyện chuyên ngành binh khí, thao tác, chiến thuật và kiểm tra bắn đạn thật. Cuối đợt tập huấn, các chiến sĩ dân quân pháo binh và phòng không được kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Xuân Tiến