An ninh - quốc phòng

Sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Chiều 28/2, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06/Chính phủ; triển khai Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hội nghị được trực tuyến tới 30 quận huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải; các sở, ngành liên quan của Thành phố.

Đại biểu dự tại điểm cầu huyện

Chủ trì tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Minh – PBTHU, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Công an huyện, Thành viên BCĐ Đề án 06 huyện, Tổ giúp việc Đề án 06.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ, 100% UBND cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo 06 và Tổ công tác 06. Toàn Thành phố có 5.859 Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Đề án 06 để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại cấp cơ sở. Trong đó, lực lượng Công an với vai trò nòng cốt, thường trực tham mưu đã thành lập 100% Tổ công tác tại các cấp để trực tiếp tham mưu Ban Chỉ đạo 06 UBND các cấp triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Đề án. 

Đến nay, hoạt động của các Tổ công tác 06 tại các thôn, bản, tổ dân phố phát huy vai trò tích cực, thường xuyên và là lực lượng nòng cốt đặc biệt trong công tác truyền thông, vận động và hướng dẫn công dân về các lợi ích của Đề án cũng như là đội ngũ hỗ trợ tích cực trong việc triển khai các nội dung liên quan đến làm sạch dữ liệu như: Dữ liệu trẻ em, người có công (ngành Lao động - Thương binh và Xã hội); dữ liệu của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, lực lượng xung kích tình nguyện hỗ trợ về công nghệ thông tin, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, tổ công nghệ cộng đồng (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, các Tổ dân phố). 

Đến ngày 30/12/2022, Thành phố đã hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công (DVC) thiết yếu theo đúng lộ trình của Đề án 06 (đạt 100%). Trong đó, Cổng DVC Thành phố đã tích hợp 3 DVC (Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử), 22 DVC còn lại được tích hợp trên Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC các bộ, ngành và được triển khai phần mềm đến các sở, ngành của Thành phố để bộ phận một cửa Thành phố tiếp nhận, giải quyết. Trong các nhóm DVC, nhóm DVC Cư trú là dịch vụ công được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến cao nhất trong năm 2022 với Thông báo lưu trú với 302.220 hồ sơ; Đăng ký thường trú với 118.880 hồ sơ. Thành phố đã thu nhận trên 6,5 triệu hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip đối với các trường hợp công dân trong độ tuổi quy định, đã nhận và trả trên 6 triệu thẻ CCCD cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện số hóa tại Bộ phận Một cửa các sở ngành và Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện đang bị chậm so với lộ trình đề ra. Nguyên nhân là chưa có tính năng số hóa của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố và hướng dẫn chi tiết về quy định đối với lưu trữ hồ sơ điện tử của Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan. Thành phố đã triển khai 25/25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo Đề án 06, tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc như: Việc đăng ký tài khoản trên Cổng DVC chưa thuận tiện, chưa tạo được tài khoản trên Cổng DVC đối với người nước ngoài; giao diện trên Cổng DVC còn phức tạp, khó hiểu, chưa thân thiện với người dùng...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, Đề án 06 là khâu đột phá của chuyển đổi số quốc gia. Cơ sở dữ liệu quốc gia là nền tảng của chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cốt lõi của nền tảng. Đồng chí yêu cầu các sở ngành phải quyết tâm, tích cực trong chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số; đẩy mạnh số hóa dữ liệu nhanh hơn nữa để tạo nền tảng thông minh từ đó ra các app, phần mềm ứng dụng tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, tổ chức cá nhân. Rà soát lại quy trình, tập trung vào thủ tục hành chính với dân, doanh nghiệp, tiếp đó số hóa, hiện đại hóa quy trình nội bộ…

Công an huyện