An ninh - quốc phòng

Thường Tín bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4

Sáng ngày 4/6, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018 cho 120 học viên thuộc đối tượng 4 là: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và cán bộ, giáo viên các trường THCS trên địa bàn huyện.

Ảnh: Giảng viên truyền đạt kiến thức

Trong thời gian từ ngày 4 – 7/6 các học viên được báo cáo viên, Đại tá Trịnh Quốc Thư – Giảng viên Học viện hành chính truyền đạt 7 chuyên đề gồm: Đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên; nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, từ đó vận dụng hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thanh Tân