An ninh - quốc phòng

Hội nghị thành viên UBND huyện mở rộng tháng 4 năm 2018

Ngày 24/4/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị thành viên mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018. Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 4 tháng đầu năm 2018, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp 3.752 tỷ đồng tăng 14,1%; thương mại dịch vụ 2.808 tỷ đồng tăng 15,1%; tỷ lệ giải ngân trong xây dựng cơ bản đạt 13% kế hoạch vốn giao; sản xuất nông nghiệp toàn huyện cấy 4.860ha giảm 260ha; Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm đầu tư  tại 6 xã; Thu ngân sách nhà nước 74,2455 tỷ đồng đạt 15,5%; Đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sự nghiệp y tế, giáo dục được quan tâm; Đảm bảo công tác an sinh xã hội; Hoạt  động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú; Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các ngành thành viên UBND huyện tập trung thảo luận, nêu lên một số vấn đề tồn tại khó khăn vướng mắc, đề suất những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Đ ồng chí Kiều Xuân Huy – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy – Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các phòng ban ngành huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ trong đầu tư xây dựng cở bản, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai; hoàn thành qui hoạch 1/500 của trung tâm thị trấn; qui hoạch khu trung tâm của các xã; đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn vay cho hộ nghèo xây sửa nhà ở, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè, tăng cường quản lý nhà nước về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018…

 

Tô Quý