An ninh - quốc phòng

HĐND huyện giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kiểm sát đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Ngày 05/12/2017, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Vũ Văn Tuân – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kiểm sát tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

 

Trong năm 2017, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát, đặc biệt Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện để tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu của ngành đề ra. Đã giải quyết 257/272 tin báo, đạt 94,5%, so với cùng kỳ tăng 0.7 %, Tổng số án hình sự thụ lý 181 vụ/335 bị can, đã giải quyết 162 vụ/320 bị can, đạt tỷ lệ 89,5 %, so với cùng kỳ tăng 3,6%. Kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động kiểm sát điều tra, truy tố, kiểm sát xét xử, kiểm sát giam giữ và kiểm sát thi hành án hình sự, kiểm sát thi hành án dân sự. Qua hoạt động công tác kiểm sát đã kịp thời kháng nghị, kiến nghị các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm, sai sót; góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự ở điạ phương…

 

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên đoàn giám sát HĐND huyện làm rõ hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện trong công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, xét xử sơ thẩm hình sự…và được đồng chí Dương Anh Tuấn – Viện trưởng Viện kiểm sát trả lời đầy đủ, chi tiết.

 

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Tuân – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2017 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín, trước tình hình tội phạm, vi phạm phức tạp như hiện nay, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa 3 ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án theo quy định, sửa đổi quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giới thiệu pháp luật, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, công dân; Chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại tòa, kiểm sát bắt tạm giam, tạm giữ. Bên cạnh đó quan tâm kiện toàn, cũng cố đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng tốt các yêu cầu của ngành Kiểm sát trong tình hình mới.

Mai Anh