An ninh - quốc phòng

HĐND huyện giám sát tại Phòng Cảnh sát PC&CC số 12

Sáng ngày 17/10/2017, tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 12, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn năm 2017. Đồng chí Vũ Văn Tuân - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì buổi giám sát.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PC&CC số 12: Trong 9 tháng đầu năm 2017, cán bộ chiến sĩ của Phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC, xây dựng phong trào toàn dân PCCC, công tác chữa cháy, công tác cứu nạn, cứu hộ và các hoạt động chuyên môn. Trong 9 tháng, trên địa bàn huyện xảy ra 46 vụ cháy - làm bị thường 02 người, thiệt hại về tài sản khoảng 193.150.000 đồng; Phòng đã xuất 138 lượt xe chuyên dụng, cùng 587 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia cứu chữa hiệu quả 46 vụ cháy; đã phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm được 01 nạn nhân đuối nước, cứu được 18 nạn nhân tai nạn giao thông và xử lý thành công 01 vụ rò rỉ khí NH3.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Vũ Văn Tuân - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ 9 tháng đầu năm của Phòng; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới và đề nghị Phòng Cảnh sát PC&CC số 12 tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 3 tháng cuối năm 2017; thực hiện tốt 6 chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát PCCC; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để nâng cao hiệu quả PCCC; tăng cường hoạt động kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn và tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy.

                                                                   Thu Hằng