An ninh - quốc phòng

Thường Tín tập huấn cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện

Sáng 29/9, UBND huyện Thường Tín phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn các văn bản trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện cho hơn 150 thành viên Ban chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn.

      Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được báo cáo viên Lê Thị Thúy - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TP Hà Nội truyền đạt những nội dung: khái quát tình hình chung về người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố và của huyện, đồng thời phổ biến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện; các Thông tư, hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an… Hướng dẫn, lập hồ sơ trong công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng giáo dục tại xã, thị trấn; áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, giới thiệu mẫu bệnh án điều trị cắt cơn nghiện ma túy, tờ điều trị, bản theo dõi diễn biến của hội chứng cai.

 

             Qua buổi tập huấn đã nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng, từng bước làm giảm số người nghiện, ngăn chặn số người nghiện mới phát sinh.

 

                                Trường Giang