An ninh - quốc phòng

Thường Tín khai mạc lớp bồi dưỡng Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3

Sáng ngày 14/9/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Thường Tín đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 là các đồng chí Trưởng, Phó phòng UBND huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UB MTTQ xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường THPT.

  Tới dự có Đại tá Bùi Văn Tuấn- Trưởng phòng Dân quân tự vệ, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố Hà Nội; đồng chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy , Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện; các đồng chí trong thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện, lãnh đạo một số ngành, đoàn thể huyện .

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Lê Thị Liễu khai mạc lớp học

Các đại biểu và học viên lớp học

Đại tá, thạc sĩ Đào Văn Đệ - Giảng viên truyền đạt chuyên đề 1

Tại buổi khai giảng, đồng chí Lê Thị Liễu- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã lên khai mạc lớp học.

Trong thời gian 12 ngày, các học viên sẽ được các giảng viên của Học viện Chính trị truyền đạt 15 chuyên đề, như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng, An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; về phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam…

Qua lớp bồi dưỡng này nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tác phong công tác trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức trách và vận dụng một các hiệu quả công tác Quốc phòng – An ninh vào thực tiễn của đơn vị  ./.

Xuân Tiến